Header Graphic
 
 
      Versi 0.61.2 (Beta)   15902 Judul. Kemaskini 20 Jan 2015
 

No Perolehan

No Panggilan

Judul

Penerbit

Pengarang

Tahun diterbitkan

Bil muka surat

12352

371.2 MOK

Kertas Latihan PTK. Bahagian I : KOMPETENSI GENERIK

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

94

12353

371.2 MOK

Kertas Latihan PTK. Bahagian I : KOMPETENSI GENERIK

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

94

12354

371.2 MOK

Kertas Latihan PTK. Bahagian II (A) : KOMPETENSI FUNGSIONAL (TERAS)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

90

12355

371.2 MOK

Kertas Latihan PTK. Bahagian II (A) : KOMPETENSI FUNGSIONAL (TERAS)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

90

12356

371.2 MOK

Kertas Latihan PTK. Bahagian II (B) : KOMPETENSI FUNGSIONAL (Mata Pelajaran)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

103

12357

371.2 MOK

Kertas Latihan PTK. Bahagian II (B) : KOMPETENSI FUNGSIONAL (Mata Pelajaran)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

103

7080

371.27 MOK

Kertas Peperiksaan Percubaan P.T.K. - KOMPETENSI KURSUS/FUNGSI

MULTIMEDIA-ES RESOURCES SDN.BHD

MOK SOON SANG

2007

88

9272

371.27 SAA

KERTAS PEPERIKSAAN PTK

LONGMAN

SAARI M

2005

160

12351

371.2 MOK

KSPM PTK Bahagian I : KOMPETENSI UMUM (TERAS & PROFESIONAL)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

274

10070

371.27 HAN

KUIZ BAHASA MALAYSIA

PENERBIT PRISMA SDN. BHD.

HAN OO KWANG

1991

78

9809

371.27 HAN

KUIZ SUKAN OLAHRAGA

PRISMA SDN. BHD.

HAN OO KWANG

1991

107

7074

371.27 MOK

LATIHAN PROGRESIF PTK. BAHAGIAN II - Pengajaran & Pembelajaran

MULTIMEDIA- ES RESOURCES SDN. BHD

MOK SOON SANG

2007

88

12346

371.2 MOK

LATIHAN TOPIKAL PTK Bahagian I : KOMPETENSI GENERIK

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

206

12347

371.2 MOK

LATIHAN TOPIKAL PTK Bahagian II (A) : KOMPETENSI FUNGSIONAL (Teras)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

206

12348

371.2 MOK

LATIHAN TOPIKAL PTK Bahagian II (B) : KOMPETENSI FUNGSIONAL (Khusus)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

183

7079

371.27 MOK

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P). PTK untuk DGA34, DG44, DG48

MULTIMEDIA- ES RESOURCES SDN. BHD

MOK SOON SANG

2007

484

12350

371.2 MOK

PENGURUSAN KOKURIKULUM & PENDIDIKAN SUKAN

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

144

4761

371.2 OMA

PENGURUSAN SEKOLAH

UTUSAN PUBLICATIONS

OMARDIN ASHAARI

1996

459

9916

371.2 OMA

PENGURUSAN SEKOLAH

UTUSAN PUBLICATION & DISTRIBUTORS SDN.BHD

OMARDIN ASHAARI

1999

459

8910

371.27 HUI

PENILAIAN DALAM PROSES PENDIDIKAN

FAJAR BAKTI SDN BHD.

HUI LENG,TAN

1997

243

8908

371.27 MOK

PENILAIAN DI BILIK DARJAH

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

MOKHTAR ISMAIL

1996

315

6843

371.27 PEN

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAHAGIAN II KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI)

FEMINA

 

2004

273

6842

371.27 PEN

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) KOMPETENSI UMUM (TERAS & PROFESIONAL)

FEMINA

 

2004

501

6844

371.27 PEN

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) KOMPETENSI UMUM (TERAS & PROFESIONAL)

FEMINA

 

2004

501

6845

371.27 PEN

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) KOMPETENSI UMUM (TERAS & PROFESIONAL)

FEMINA

 

2004

501

6847

371.27 PEN

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) KOMPETENSI UMUM (TERAS & PROFESIONAL)

FEMINA

 

2004

501

7073

371.27 PEN

PENILILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) (MDC PUBLISHERS)

MDC PUBLISHERS SDN BHD

 

2007

739

8496

371.26 PER

PERINTAH-PERINTAH AM. ARAHAN PERBEBDAHARAAN. EDISI 2008

MDC PUBLISHER

 

2008

968

7078

371.2 MOK

PTK - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN. Untuk DGA34, DG44, DG48 & DG52

MULTIMEDIA- ES RESOURCES SDN. BHD

MOK SOON SANG

2007

447

12349

371.2 MOK

PTK Bahagian I : KOMPETENSI GENERIK (TERAS & PROFESIONAL)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

253

6846

371.27 PTK

PTK. BAHAGIAN II KOMPETENSI KHUSUS/FUNGSI - Pengurusan P&P

PENERBIT FEMINA

 

2004

273

4753

371.27 EEA

PTK. KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) PENGURUSAN P&P

FAJAR BAKTI

EEA, DR. EE AH MENG

2005

292

7138

371.2 MAL

STUDY SMART

PTS DIST

MALEK MUHAMAT SAID

2004

16

12343

371.2 MOK

TEKS LENGKAP PTK Bahagian I : KOMPETENSI GENERIK

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

599

12344

371.2 MOK

TEKS LENGKAP PTK Bahagian II (A) : KOMPETENSI FUNGSIONAL (TERAS)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

662

12345

371.2 MOK

TEKS LENGKAP PTK Bahagian II (B) : KOMPETENSI FUNGSIONAL (Khusus - Mata Pelajaran)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

593

12358

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 1 - PENGURUSAN PERSONEL PERKHIDMATAN AWAM Bahagian I

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

124

12359

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 2 - PENGURUSAN PERSONEL PERKHIDMATAN AWAM Bahagian II

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

108

12360

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 3 - PENGURUSAN dan PENTADBIRAN ORGANISASI AWAM

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

115

12361

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 4 - PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET KERAJAAN

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

148

12362

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 5 - DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA DAN KEUTUHAN PERIBADI

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

135

12363

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 6 - Komunikasi Berkesan dan Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

144

12364

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 7 - PENGURUSAN STOR

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

131

12365

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 8 - PENGURUSAN KESELAMATAN ICT

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

119

12366

371.2 MOK

BUKU POKET PTK JILID 9 - ASAS PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL

PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. BHD.

MOK SOON SANG

2010

160

4762

371.2 ETI

ETIKA KERJA

INSTITUTE AMINUDDIN BAKI

 

2004

33

10095

371.2 NOR

GURU DAN PERGURUAN

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

NORAN FAUZIAH YAAKUB

1994

182

6955

371.2 GUR

GURU PEDALAMAN

MOHD AZEMI MOHD

 

2006

1

8380

371.2 ALI

KAJIAN TINDAKAN DI SEKOLAH

PURE HONEY ENTERPRISE

ALIS BIN PUTERI

2008

227

8378

371.2 ALI

KAJIAN TINDAKAN DI SEKOLAH

SERI KOTA

ALIS BIN PUTEH

2008

229

8379

371.2 ALI

KAJIAN TINDAKAN DI SEKOLAH

PURE HONEY ENT.

ALIS BIN PUTEH

2008

229

10098

371.2 HUS

KEPEMIMPINAN DAN KEBERKESANAN SEKOLAH

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

HUSSEIN MAHMOOD

1994

334

10175

371.2 HUS

KEPEMIMPINAN DAN KEBERKESANAN SEKOLAH

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HUSSEIN MAHMOOD

1994

334